2024. gadu Rīgas nekustamo īpašumu tirgus sagaidīja ar 3090 dzīvokļu pirkšanas piedāvājumiem. No tiem saskaņā ar kompānijas Latio aprēķiniem 1135 objekti bija pieejami jauno mājokļu primārajā tirgū, bet 1460 — sērijveida mājokļu fondā. Pagājušā gada beigās iezīmējās piedāvājuma samazināšanās tendence: decembrī, salīdzinot ar novembri, izvēle samazinājās par 9 %, bet attiecībā uz jauniem dzīvokļiem pat vairāk — par 14 %. Pētījuma autori uzskata, ka darījumu skaita pieaugumu ar jauniem dzīvokļiem ir veicinājušas 2023. gada otrajā pusgadā nekustamā īpašuma attīstītāju rīkotās daudzveidīgās bonusu akcijas. Noskaņojums Latvijas dzīvojamo nekustamo īpašumu tirgū, kopumā ņemot, uzlabojas. Ja augustā saskaņā ar Latio datiem objekti, kas pārdošanai bija izlikti par tirgus cenām, tika pārdoti vidēji 87 dienās, tad decembrī — 80 dienās. Jāpiezīmē, ka 42 % darījumu tika kārtoti, nepiesaistot kredītlīdzekļus; augustā tādu darījumu bija 30 %. Tiek atzīmēts, ka publiskajā piedāvājumā jaunie dzīvokļi primārajā tirgū pagājušā gada beigās tika piedāvāti vidēji par 2775 eiro/m², bet reālie darījumi notika vidēji par 2520 eiro/m². Jauno dzīvokļu sekundārajā tirgū tie tika piedāvāti vidēji par 2000 eiro/m².