Pie pašas Rīgas pilsētas robežas — Stopiņu novadā — ir uzsākta jauna dzīvojamā kvartāla Dreilinga mājas būvniecība. Šī projekta ietvaros apbūvētājs — kompānija Bonava Latvija — ir nodomājis uzbūvēt 16 jaunas piecstāvu daudzdzīvokļu mājas. Plānotā tāmes vērtība ir 40 miljoni eiro. Projekts tiks īstenots vairākos posmos. Pirmā posma ietvaros tiks uzbūvētas divas mājas, kuras plānots nodot ekspluatācijā 2019.gada beigās. Katrā no tām paredzēti 58 dzīvokļi, taču pārdošanā pagaidām tiek piedāvāti tikai vienas mājas dzīvokļi. Piebilde: janvārī brīvā piedāvājumā bija palicis mazāk par pusotra desmita dzīvokļu. Tie (ir pilnā apdari) tiek piedāvāti par 61 000 − 91 000 eiro. Pagrabā katram dzīvoklim pienākas kā bonuss noliktava. Plānots, ka kvartālu Dreilinga mājas pilnībā pabeigs 2023.gadā un tajā būs 700 dzīvokļu.

2019.gadā kompānijas Bonava Latvija septiņos projektos būvniecības stadijā būs 750 dzīvokļu. Apbūvētājs ir nodomājis 475 no tiem nodot ekspluatācijā līdz decembra beigām.