Ekonomikas izaugsmes apstākļi un uzņēmēju aktivitāte ir sekmējusi kreditēšanas pieprasījumu, kā rezultātā 2018. gada 1. ceturksnī SEB grupa Latvijā piešķīrusi finansējumu 240 miljonu eiro apmērā, palienot kreditēšanas apjomus par 24%, tanī skaitā 200 miljoni eiro no SEB grupas jaunizsniegtā finansējuma piešķirti juridiskām personām, 30 miljoni – mājokļu kreditēšanai, 4 miljoni eiro – iedzīvotājiem patēriņa kredītam un 6 miljoni eiro citām vajadzībām. Kopumā 2018. gada pirmajos trīs mēnešos SEB grupa Latvijā strādājusi ar 13,9 miljonu eiro peļņu, kas, salīdzinot ar pagājušā gada trim mēnešiem, ir palielinājusies par 16%.

SEB bankas vadītāja Ieva Tetere: “Ārkārtīgi dinamisks ceturksnis. Starptautiskie partneri skaidri norādījuši uz pārmaiņu nepieciešamību Latvijā, pieprasot straujākas pārmaiņas ceļā uz caurspīdīgu finanšu industriju. Ja Latvija vēlas būt daļa no starptautiskas finanšu sistēmas, tad to nevar ignorēt. Pozitīvi vērtējams, ka Latvijā ir izveidota Konsultatīvā grupa Latvijas finanšu sektora pārmaiņu vadībai un koordinētai komunikācijai starp biznesu un valsts pārvaldi. Tas ir būtisks solis vienkopus aicināt starptautiskos un vietējos partnerus, lai konstruktīvi virzītos uz priekšu pārmaiņu veikšanai.

Ekonomistu sniegtais vidēja termiņa vērtējums par Latvijas ekonomikas attīstību iezīmē pārliecinošu skatu par Latvijas attīstību. To mēs šobrīd redzam arī sarunās ar saviem klientiem, pārrunājot biznesa un attīstības ieceres. Pēdējo 12 mēnešu laikā esam uzrādījuši pārliecinošu kredītportfeļa attīstību - pieaugums sasniedz 7%. Kredītportfelis aug gan lielo uzņēmumu, gan arī mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, pozitīvi attīstās arī privātpersonu kredītportfelis. Mazo un vidējo uzņēmumu segmentā jaunais finansējums pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu iepriekš palielinājies par 12%, savukārt lielo uzņēmumu segmentā – par 34%.

Kopumā mūsu finanšu sniegums ir ļoti stabils, ienākumu attīstībā redzam to, ka pat pie stabilas kreditēšanas attīstības, kas pozitīvi ietekmē bankas ienākumus, negatīvās procentu likmes ir būtisks faktors, kas rada nozīmīgas procentu izmaksas. Ņemot vērā to, ka noguldījumu pieaugums pirmajā ceturksnī bija 2,5%, bet gada griezumā pat 6,8%, tad tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Arī nemitīgi pieaugošie finanšu sektora uzraudzības maksājumi un kontroļu sistēmu ieviešana ietekmē biznesa atdevi."