Kompāniju portfeļi, kuri nonākuši banku stresa aktīvos, šobrīd strauji sarūk. Pie šīm kompānijām pieder arī Hiponia - valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda likvidētās Latvijas Hipotēku un Zemes Bankas bijušo klientu aktīvus, ar kuriem tā arī nav izdevies norēķināties ar banku. Tagad Hiponia piedāvā krietni mazāk objektus, nekā pirms deviņiem mēnešiem 2017. gadā. Par to portalam varianti.lv ekspressintervijā stāsta Hiponia Pārdošanas departamenta vadītāja Santa Blūma.

– Cik objektu pašlaik ir jūsu kompānijas nekustamo īpašumu portfelī? – interesējāmies sarunas sākumā ar Hiponia pārstāvi.

–  Uz oktobra sākumu Hiponia portfelī ir 180 objektu, skaita ziņā vairāk ir dzīvokļu, privātmāju un apbūves zemju, ģeogrāfiski īpašumi ir izvietoti visā Latvijā, visvairāk īpašumu ir Rīgā un Rīgas reģionā.

– Cik daudz nekustamo īpašumu jūsu kompānija ir pārdevusi no gada sākuma?

– 2017. gada pirmajos deviņos mēnešos ir pārdoti 188 īpašumi.

– Kāds ir bijis visdārgākais un visneparastākais īpašums?

– Kā vērtīgāko īpašumu varam minēt investīciju objektu Ķekavas novadā, Baložos. Divas daudzdzīvokļu ēkas ar 90 dzīvokļiem iegādājās igauņu investori, kas ir izteikuši gatavību attīstīt objektu un piedāvās tirgū pabeigtus dzīvokļus. Savukārt šī gada neparastākais projekts ir bijis pilnībā izpārdota 60 dzīvokļu ēka Brocēnos.  Interese par objektu bija tik liela, ka rīkojām atklātu mutisku izsoli. Tikko pabeidzām ēkas bēniņu sadalīšanu un piedāvājam tirgū sešas atsevišķas telpas.

– Kādi nekustamie īpašumi tiek tirgoti vislabāk? Vai pircēji ir aktīvi Latvijas reģionos?

– Vislielākā interese ir par dzīvojamo fondu un privātai apbūvei paredzēto zemi. Ir interese arī par lauksaimniecības zemi. Aktivitāte ir visos Latvijas reģionos minētajos segmentos.

– Cik zinu, jūsu kompānijai ir visai daudz biznesa objektu.

– Investīciju objektu un specializētu īpašumu pārdošana, līdzīgi kā pārējiem tirgus dalībniekiem, noris mazākā skaitā kā dzīvojamā fonda objektiem. No pārdotajiem objektiem tie atbilst aptuveni 12-15%. Ja investors saredz biznesa iespējas, kas atbilst mūsu piedāvātajai cenai, darījums notiek. Lielāka interese, protams, ir par naudas plūsmas objektiem.

– Vai starp pircējiem ir arī ārzemnieki?

– Darījumi ar nerezidentiem praktiski nenotiek. Šogad tāds ir bijis tikai viens. ES pilsoņiem interese ir, taču neliela. Pārsvarā par dzīvokļiem, mājām, zemēm privātapbūvei.

– Kuriem jūsu kompānijas portfelī esošiem interesantiem objektiem jūs ieteiktu pievērst potenciālo pircēju uzmanību?

– Ļoti interesants un perspektīvs ir investīciju objekts Rīgas centrā, tas sastāv no zemes 2139 m2, piekļaujas A.Čaka, Tallinas un K.Barona ielai un trijām daudzdzīvokļu ēkām. Viena no ēkām - A.Čaka ielā 123 - ir skaists īres nams, turklāt iekšpagalmā iespējama vēl vienas jaunas ēkas būvniecība. Gaidām investoru, kurš novērtēs šī projekta pievilcību. Objekta cena 1 miljons eiro.

– Pēc jūsu novērojumiem: kādu cenu ir gatavi maksāt vietējie pircēji par dzīvokļiem un mājām pilsētas centrā?

– Rīgas centrā ir liels dzīvokļu piedāvājums, taču salīdzinoši maz darījumu. Ja runājam par Rīgas centru, cenu slieksnis, kad notiek darījumi ar dzīvokļiem, ir 1300 eiro/m2. Tas attiecas uz dzīvokļiem, kas neatrodas jaunuzuzbūvētā vai rekonstruētā ēkā.

– Kāda ir jūsu cenu veidošanas politika? Pēc cik ilga laika pārskatāt cenas?

– Cenas veidošanā galvenie kritēriji ir tirgus vērtība un pieprasījums. Sekojam līdzi tirgus tendencēm un analizējam pircēju interesi. Ņemot vērā šos aspektus, regulāri reizi 3-4 mēnešos individuāli izvērtējam katru objektu un apstiprinām cenas vai tās attiecīgi pārskatām.

 – Kādas, jūsuprāt, ir jūsu kompānijas perspektīvas tuvākajā nākotnē?

– Hiponia galvenais uzdevums ir realizēt portfelī esošos īpašumus par iespējami labāko cenu un atmaksāt valsts aizdevumu.