Lielākā daļa Latvijas mājokļu ir pārapdzīvoti, novecojuši vai arī sliktā tehniskā stāvoklī. Šāds novērtējums lasāms jaunajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā. Dažiem var šķist, ka secinājumi par pārapdzīvotību disonē ar to, ka mājokļu skaits Latvijā ir par 25%-30% lielāks nekā mājsaimniecību skaits. Tomēr ziņojumā norādīts, ka ievērojama daļa brīvo mājokļu atrodas nevis pilsētās, bet gan attālās, nomaļās vietās, kur pieprasījums pēc mājokļiem ir ļoti zems. Pamatojoties uz 2020.gada datiem, OECD norāda, ka 44% Latvijas mājsaimniecību ir tik nabadzīgas, ka nevar atļauties paņemt hipotekāro kredītu, lai iegādātos 75 kvadrātmetrus lielu dzīvokli. Tajā pašā laikā šo mājsaimniecību labklājības finansiālais līmenis ir tāds, kas ļauj viņiem dzīvot, neprasot nekādus pabalstus. Eiropā mājokļa uzturēšanai 35,2% mājsaimniecību tērē 40% no sava ikmēneša budžeta, Latvijā –14,2% mājsaimniecību.
Latvijas dzīvojamo fondu spilgti raksturo šādi fakti: 9% mājsaimniecību nav pieejama tualete ar noskalojamu ūdeni, bet 10% nav dušas vai vannas. Interesanti, ka laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam dzīvesvietu mainīja 9,7% Latvijas mājsaimniecību, kamēr Eiropā šis rādītājs ir 21,6%.