Rīgas Stradiņa universitātāte (RSU) plāno atsavināt nekustamo īpašumu Palasta ielā 3, novirzot atsavināšanas laikā iegūtos līdzekļus citiem universitātes attīstībai nozīmīgiem būvniecības projektiem, teikts Veselības ministrijas rīkojuma projektā, ko apstiprināja valdība. Provizoriskais nekustamā īpašuma, kuru universitātei bez atlīdzības nodevusi valsts, atsavināšanā gūto līdzekļu apmērs plānots 2,5 miljonu eiro. Tos plānots izlietot būvniecības aktivitātei RSU Sporta bāzes pārbūvei Cigoriņu ielā 1 vai Studiju centra jaunbūvei. Patlaban RSU Sporta bāzes pārbūvei nepieciešami aptuveni 7,3 miljoni eiro, lai attīstītu rehabilitācijas un sporta nodarbības, kā arī universitātes sporta infrastruktūru. Savukārt Studiju centra jaunbūvei, kas plānota centrālās ēkas Dzirciema ielas 16 teritorijā, nepieciešami 7,75 miljoni eiro. Tajā tiktu veidotas pamatā mācību telpas, datorklases, kā arī telpas RSU struktūrvienībām, kuru vajadzībām šobrīd tiek nomātas telpas.