Šā gada janvārī Rīgā ir notikuši 960 nekustamā īpašuma objektu pirkšanas-pārdošanas darījumi. Pagaidām tas ir ievērojami mazāk nekā pagājušā gada vidējais mēneša rādītājs — 1181 dažādu tipu objekts. Galvaspilsētas apkaimē situācija ir līdzīga: savus jaunos īpašniekus 2024. gada janvārī ir ieguvuši 473 nekustamā īpašuma objekti. Pagājušajā gadā šis rādītājs bija vidēji 622 objekti. Jūrmalas statistika ir attiecīgi 96 un 110 objekti.