Vairums Latvijas iedzīvotāju ir vismaz daļēji apmierināti ar savu esošo mājokli, taču vienlaikus 7 no 10 iedzīvotājiem vēlētos kādus uzlabojumus savā dzīvesvietā, liecina Luminor bankas aptaujas rezultāti. Visbiežāk cilvēkiem savos mājokļos pietrūkst modernu risinājumu un plašuma.

23% aptaujāto norādīja, ka ir pilnībā apmierināti ar savu mājokli, bet 59% ir drīzāk apmierināti. Tikmēr 11% ir drīzāk neapmierināti, bet 3% ir ļoti neapmierināti ar savu dzīvesvietu.

„Tikai ceturtajai daļai Latvijas iedzīvotāju nav sūdzību par savu mājokli, un tas ir zemākais rādītājs Baltijas valstīs – Lietuvā ar savu dzīvesvietu pilnībā apmierināta ir trešdaļa jeb 31%, bet Igaunijā 28% iedzīvotāju. Aptauja ļauj secināt, ka vislabākā situācija ar mājokļiem ir Pierīgā un lauku reģionos, kur par savu mājokli sūdzību nav attiecīgi 31% un 30% iedzīvotāju. Tikmēr Rīgā ir vismazāk iedzīvotāju, kas ir pilnībā apmierināti ar savu dzīvesvietu, – 17%. Tas varētu būt saistīts ar faktu, ka Rīgā ir vairāk iedzīvotāju, kas mitinās samērā nelielos padomju laikos celtos, nerenovētos dzīvokļos, kā arī Rīgā ir vairāk cilvēku, kas īrē mājokļus, līdz ar to viņiem nav vēlmes vai iespējas konkrēto dzīvesvietu uzlabot atbilstoši savām vajadzībām,“ norāda Luminor mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.

Gribētu mūsdienīgākus un plašākus mājokļus

Jautāti par būtiskāko iemeslu neapmierinātībai ar savu mājokli, iedzīvotāji visbiežāk norādīja, ka mājoklis ir novecojis un tajā trūkst mūsdienīgu risinājumu (34%), kā arī ir nepieciešamība pēc plašākām telpām (33%).

“Jaunākiem cilvēkiem ir lielāka nepieciešamība pēc plašāka mājokļa – vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem to kā būtiskāko problēmu norādīja tieši puse respondentu, tikmēr 55-65 gadus vecu cilvēku vidū tikai katrs piektais. Iemesli tam var būt dažādi – gan ģimenes pieaugums, jo šajā vecumā bieži sāk veidot ģimenes, un līdz ar bērnu ienākšanu ģimenē, rodas nepieciešamība pēc lielāka mājokļa, gan darbs no mājām, kam nereti svarīga atsevišķa darba telpa,“ skaidro Kaspars Sausais.

Neapmierinātību ar mājokli iedzīvotājiem rada arī pārāk augstās izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem (20%), 15% vēlētos labāku atrašanās vietu un vēl tikpat daudziem lielākā problēma ir traucējoši kaimiņi, bet 11% nevarēja nosaukt konkrētu iemeslu neapmierinātībai ar savu mājokli.

„Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, redzam, ka Latvijā ir vislielākais procents to, kas vēlētos plašāku dzīves telpu un ko neapmierina pārāk augstās komunālās izmaksas. Tikmēr Latvijā ir zemākais to iedzīvotāju īpatsvars, kas vēlētos modernāku mājokli,“ secina Kaspars Sausais.