Informāciju sagatavoja Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas "Mājoklis" valdes priekšsēdētāja Dace Vārna.

Asociācijā bieži vēršas dzīvokļu īpašnieki, kas lūdz padomu namu pārvaldnieka izvēlē, vienlaikus taujājot par riskiem un kā no tiem izvairīties. Ik pa laikam medijos parādās ziņas par namu pārvaldniekiem, kuri pazuduši ar dzīvokļu īpašnieku uzkrātajiem līdzekļiem. Nav mazums gadījumu praksē, kad godprātīgi dzīvokļu īpašnieki kļūt par situācijas ķīlniekiem tieši pārvaldnieka finanšu problēmu dēļ.

Tāpat ir gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieku līdzekļus pārvaldnieks izlieto nesaimnieciski. Šādos gadījumos īpašnieki ir neaizsargāti un tiem nākas rast papildu līdzekļus mājas apsaimniekošanai un turklāt var izveidoties parāds komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Kas kontrolē dzīvojamo māju pārvaldniekus? Diemžēl tikai paši dzīvokļu īpašnieki, kuriem nereti pietrūkst zināšanu un pratības - kā kontrolēt.

Kā dzīvokļu īpašniekiem sevi pasargāt?

Izvēloties namu pārvaldnieku, ir ļoti svarīgi pārbaudīt viņa finanšu situāciju, piemēram, ļoti nopietns signāls par risku ir viņa parādsaistības par valsti jeb nodokļu parādi. Pārvaldnieka nodokļu parādi var radīt nopietnus riskus dzīvokļu īpašniekiem! Pārbaudīt jūsu namu pārvaldnieka nodokļu nomaksu varat šeit: https://www6.vid.gov.lv/NPAR

 

Šeit ir daži no riskiem:

 

• VID var veikt juridiskus pasākumus pret pārvaldnieku. Tas nereti nozīmē naudas sodus, tiesvedību vai administratīvas sankcijas;

• Finansiālie riski: Nodokļu parādi rada finansiālu slogu. Maksātnespēja, kontu apķīlāšana vai iesaldēšana, ierobežotas iespējas saņemt valsts un pašvaldības līdzfinansējumu un citi sarežģījumi var sekot, ja parādi netiek nomaksāti laikus;

• Reputācijas risks: Nodokļu parādi negatīvi ietekmē uzņēmuma reputāciju. Parādi parasti liecina par nepietiekamām prasmēm uzņēmējdarbībā, arī pārvaldīšanā, t.sk. riskiem pārvaldīt iedzīvotāju saņemtos maksājumus.

Otra lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība - pārliecinieties, ka pārvaldnieks ir reģistrējies BIS Pārvaldnieku reģistrā. To var pārbaudīt šeit: https://bis.gov.lv/bisp/lv/house_managers.

Tā jūs uzzināsiet kādas mājas viņš apsaimnieko un tālāk jau ieteikums reāli doties uz šīm mājām un apjautāt iedzīvotājus: veci, jauni, ar bērniem (vai nav auksti ziemā), kā saka, lai būtu viedokļu dažādība! Vēlams jau iepriekš sagatavot jautājumus par apsaimniekošanas kvalitāti. Piem., pēc sniega uzsnigšanas var apskatīties, kā strādā sētnieks, arī ar viņu aprunāties! Ieteikums novērtēt arī pašu māju no ārpuses - dažreiz arī pēc ārējā izskata var pateikt - vai mājai ir kārtīgs saimnieks!

Asociācija neveic pārvaldnieku darbības uzraudzību, tomēr mums ir svarīgs tās biedru prestižs un ir būtiski - vai tie mūsu biedri, kuri ir pārvaldnieki, būtu labi saimnieki, tāpēc droši ziņojiet, rakstot uz sadarbiba@majoklis.lv, ja pamanāt riskus un/vai vēlaties gūt padomu kā rīkoties.

Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija "Mājoklis" https://majoklis.lv/ ir profesionāla neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2022.gada augustā, darbojas visā Latvijā, lai atbalstītu dzīvokļu īpašniekus un to izveidotās biedrības un pārstāvētu to intereses Rīgā, reģionos, valsts un starptautiskā līmenī. Asociācijā šobrīd ir vairāk kā 100 biedru - dzīvokļu īpašnieku biedrības, dzīvokļu īpašnieki, komersanti, jomas speciālisti, izglītības iestādes.

Asociācijas misija ir atbalstīt mājokļu attīstību, īstenojot uz zināšanām balstītas aktivitātes, piemēram, apmācības, konsultācijas, starptautiskos sadarbības projektus, bet galvenais - saviem biedriem nodrošināt informatīvo, juridisko un metodisko atbalstu nozares jautājumos.

Asociācija no dibināšanas brīža aktīvi iesaistās mājokļu politikas jautājumos, piedalās likumdošanas un citu tiesību aktu izstrādē ilgtspējīgas attīstības un mājokļu jomā, apzina risinājumus enerģētiskās krīzes ietekmes mazināšanai un ES fondu izmantošanai. Asociācija ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs, iesaistoties mājokļu politikas veidošanā un Būvniecības komitejā.

Vienlaikus Asociācija nodarbojas ar pārvaldīšanas jomā darbojošos pušu izglītošanu (dzīvokļu īpašnieki, biedrību vadītāji, pārvaldnieki), rīkojot seminārus un praktiskās darbnīcas, tādējādi veicinot namu pārvaldnieku (t.sk. arī biedrību) profesionālo kompetenci un dzīvokļu īpašnieku izglītošanu.