Grūtības, kas saistītas ar kredītu saņemšanu, ir atgriezušas interesi par tādu sen zināmu tirdzniecības produktu kā mājokļa īre ar izpirkuma tiesībām. Kā liecina kompānijas Latio novērojumi, populāri ir divi varianti. Pirmais — cilvēki iepatikušos dzīvojamo nekustamo īpašumu kādu laiku īrē par paaugstinātu likmi, bet pēc tam to izpērk par atlikuma vērtību. Otrais variants — vispirms saskaņā ar līgumu tiek veikta iemaksa 5-15 % apmērā no projekta vērtības un pēc tam mājoklis tiek īrēts. Daļa īres maksājuma tiek izmantota īres maksas dzēšanai, bet otra daļa — pirkuma pamatsummas dzēšanai. Vairumā gadījumu šāda vienošanās tiek slēgta uz trim gadiem.