Inese Pabērza, speciāli žurnālam m2

Brāzmains 2023. gads bijis pasaules, Eiropas un Latvijas ekonomikās, iepūšot te vēsākus, te stiprākus pārmaiņus vējus arī nekustamo īpašumu darījumu nozarē. Par svarīgāko, nozīmīgāko un aktuālāko stāsta Latvijā lielākās nekustamo īpašumu darījumu organizācijas – LANĪDA valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits un asociācijas izpilddirektore Sandra Rasnača.

“2023. gada nevārds nekustamo īpašumu nozarē varētu būt Euribor,” saka  LANĪDA valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits. “Globālie procesi, mazinot inflāciju, to vidū Euribor likmes kāpināšana, tieši un skarbi ietekmējuši nekustamo īpašumu nozari, mazinot finanšu līdzekļu pieejamību īpašumu iegādei un attīstībai. Tas tirgu, nenoliedzami, sabremzējis. Laika vērotāju terminoloģijā turpinot – nozarē ir dzeltenais brīdinājums. Taču līdzīgi, kā tas mēdz būt ar laikapstākļiem, neviens tā simtprocentīgi nevar prognozēt, kā situācija attīstīsies. Skaidrs, ka ekonomika pasaulē un Eiropā piedzīvo trauksmainus laikus un notikumus un tas ietekmē procesus arī Latvijā, tāpēc mainīgi laikapstākļi turpināsies arī mūsu nozarē. Tomēr, lai neizklausītos pesimistiski, jāteic, ka šī krīze tomēr nav salīdzināma ar iepriekšējām, kas bijušas skarbākas. Darījumi notiek; aktīvs joprojām ir otrreizējais tirgus. Pastāv plašākas iespējas, kas ietekmē arī cenu, ne tikai izvēli.” Tomēr šis laiks aktualizējis vairākus svarīgus jautājumus, kas nozīmīgi ne tikai nozares “burbulim”, bet kopējai ekonomikas celtspējas virzīšanai.

Ēnu ekonomikas mazināšana un sertificēšana

Nozīmīga LANĪDA darba daļa ir Sertifikācijas birojs, kas veic personu sertificēšanu šādās sfērās: nekustamā īpašuma aģenta asistents un nekustamā īpašuma aģents. Sertificēts aģents vai aģenta asistents ir garantija klientam, ka savā profesionālajā darbībā šie eksperti ne vien ievēros Latvijas un starptautiskos standartus, zināšanas un praksi, bet viņi savā darbībā būs – galvenokārt –  godprātīgi.

“Joprojām aptuveni pusi nekustamo īpašumu nozarē strādājošie darbojas “ēnas zonā”, radot ne vien riskus un potenciālus zaudējumus klientiem, bet arī palielinot jau tā diezgan lielo caurumu valsts budžetā. LANĪDA ilgstoši iestājusies par maksimālu nozarē strādājošo darbības leģitimizēšanu un regulēšanu. Lai gan esam krietni pavirzījušies saistībā ar administratīvo atbildību par nereģistrēšanos Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistrā, tomēr LANĪDA joprojām uztur prasību izskatīt starpnieku obligātu sertificēšanu. Pašlaik nav noteikts, kādam zināšanu un kompetences līmenim ir jābūt nozarē strādājošiem. Mēs jau pašlaik esam pārliecinājušies, ka sertificēšana būtu veids, kādā mēs šo varētu noregulēt, vienlaikus nodrošinot nozarē strādājošajiem noteiktu kvalitātes latiņu,” pauž LANĪDA valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits.

Reputācija un vienlīdzība

“Mēs uzskatām, ka likumdevējam un Ekonomikas ministrijai ir jāpastiprina nozarē darbojošos, bet nereģistrējušos starpnieku uzraudzība. Uzskatām, ka starpnieku darbošanās “ēnas zonā” sāpīgi atspoguļojas nodokļu ieņēmumos – jo potenciāli šī darījumu starpnieku daļa strādā “ēnas zonā”. Ar likumu tai mazajai daļai, kas strādā legāli un pilda noteiktās prasības, ko paredz reģistrēšanās, ir uzlikts nesamērīgs administratīvais slogs, kamēr visa pārējā daļa, kas joprojām strādā nozarē, var to ignorēt. Arī klienti nav motivēt izmantot tādu darījumu starpnieku pakalpojumus, kas pakļauti papildu procedūrām. LANĪDA rūp nozares kopējā re- putācija, tāpēc regulētas aktivitātes starpnieku darbībā ne vien mazinātu nevienlīdzību, bet arī būtu nopietns rīks, lai arvien vairāk darījumu izgaismotos un attiecīgi no tā ieguvēji būtu gan darījumu veicēji, gan valsts un sabiedrība kopumā.”

Birokrātijas un formālismu mazināšana

Pēc LANĪDA aplēsēm tikai aptuveni 20% no darījumiem nekustamo īpašumu nozarē notiek, izmantojot nekustamo īpašumu aģentūras vai izmantojot Ekonomikas ministrijas reģistrā esošos nekustamo īpašumu starpnieku pakalpojumus. Pārējie darījumu notiek pašu spēkiem vai ar juristu-konsultantu palīdzību, vai, visticamāk, nelegālo mākleru atbalstu, kā rezultātā nav jāveic ne klientu izpētes, ne sankciju pārbaudes atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma prasībām. LANĪDA provizoriskie aprēķini liecina, ka 80% nekustamo īpašumu nozares nav pakļauta NILLTPFN likumdošanai. Tomēr, ņemot vērā gan ģeopolitisko, gan ekonomisko situāciju, gan vienlīdzības un tiesiskuma principus, konsekvence attiecībā uz NILLTPFN  būtu jāpiemēro un jāievēro visā nozarē.

“”Tur ārā” – darījumi notiek, apejot NILLTPFN, bez noteikumiem vai, pareizāk sakot, ārpus noteikumiem. Rezumējot – LANĪDA turpinās iestāties par vienlīdzīgu pieeju, lai izskaustu to, ka godīgākā nozares daļa tiek nostādīta neērtā stavokli un tiek mazināta konkurētspēja,” saka A. Šmits.

“NILLTPFN likumam jādarbojas visos nekustamo īpašumu darījumos. Visos darījumos jāveic gan klienta anketēšana, gan san-kciju pārbaude u.c. nepieciešamās darbības. Savukārt attiecībā  uz nekustamo īpašumu darījumiem, izmantojot notārus vai starpniekus, uzskatām, ka visos gadījumos šai personai jābūt sertificētai un reģistrētai Ekonomikas ministrijas starpnieku reģistrā, kas arī nodrošinās NILLTPFN likuma izpildi.”

Tāpat LANĪDA ierosināja, ka starpnieku (EM reģistrēti) starpniecības pakalpojuma komisija ir iekļaujama attaisnojamos izdevumos. Bet, samazinot kapitāla pieauguma likmi no 20 uz 10%, varētu veicināt nodokļu ieņēmumus un samazinātu gadījumus, kad starpniecība notiek skaidrā naudā. Te nu pozitīvi jāuzteic Finanšu ministrija, kas, šķiet, pēdējo ir sadzirdējusi un varam cerēt uz pozitīvām izmaiņām.

LANĪDA UN biedri

2023. gadā LANĪDA biedru skaits ir stabils un biedru rindas veido 239 fiziskas personas un 19 juridiskas personas jeb asociētie biedri. Asociācijai pievienojušies 14 jauni biedri un viens asociētais biedrs. “LANĪDA ir kļuvusi redzamāka ne tikai publiskajā un sabiedriskajā telpā, bet arī mūsu balss likumdevēju gaiteņos kļuvusi dzirdamāka un uzstājīgāka,” saka Sandra Rasnača. “LANĪDA aktīvi uztur dialogu ar Ekonomikas un Finanšu ministrijām, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts zemes dienestu, Rīgas domi. Joprojām nākas klauvēt pie durvīm, taču arvien biežāk saņemam proaktīvus uzaicinājumus uz sarunām, iesaistīšanos darba grupās. Piemēram, mūsu valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits iesaistījies Valsts kancelejas Inovāciju laboratorijā, savukārt valdes loceklis Vestards Rozenbergs pārstāv LANĪDA Rīgas domes darba grupās par vēsturiskā centra attīstību. Lai efektīvāk virzītu savas idejas un aizstāvētu intereses, LANĪDA pievienojusies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.”

LANĪDA 2023. gadā organizējusi 25 vebinārus, četras tiešsaistes diskusijas, četrus nedēļu garus mācību kursus jaunajiem speciālistiem, divas konferences nekustamo īpašumu nozares profesionāļiem, kā arī Sertifikācijas birojs organizējis četrus teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudījumus aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai.

“Viens no biedru bonusiem ir pieeja zināšanām, ko nodrošina LANĪDA Profesionāļu klubs, organizējot vebinārus un meistarklases, piedāvājot interesentiem iegūt jaunas kompetences no augsti kvalificētiem speciālistiem un ekspertiem, kā arī uzkrāt nepieciešamo pieredzi stundu apmērā, kas nepieciešams, lai sagatavotos atskaišu iesniegšanai Ekonomikas ministrijai,” pauž Sandra Rasnača. “Nozīmīga Profesionāļu kluba daļa ir kvalitatīva un profesionāla diskusija par aktuāliem jautājumiem. Šī platforma nodrošina biedriem iespēju gan pašiem aktualizēt un debatēt par svarīgāko, gan kā klausītājiem iegūt plašāku skata punktu uz nozares problēmjautājumiem.”

Paturpinot par biedru iespējām iesaistīties, Sandra Rasnača uzsver izveidotās komitejas: Starptautisko attiecību, kas nodarbojas ar sadarbības organizēšanu un kontaktu veidošanu, uzturēšanu ar ārvalstu partneriem, Stratēģiskās attīstības, kas nodarbojas ar nozares politikas jautājumu aktualizēšanu, kā arī Mārketinga komiteja, kas nodarbojas ar nozares reputācijas un atpazīstamības veicināšanu.

Runājot par 2023. gadā paveikto, Sandra Rasnača piemin ne tikai divas nozares aktualitātēm veltītās konferences, bet arī noorganizēto Mājokļa dienu tirdzniecības centrā Domina un mazo Mājokļa dienu Cēsīs. “LANĪDA aktīvās darbības pamatā ir mūsu biedri, kuri ir gatavi iesaistīties, kā arī uzņēmumi, organizācijas, institūcijas, ar ko mūs vieno līdzīgas vērtības un mērķi, tāpēc varam organizēt kopīgas aktivitātes un pasākumus, liekot LANĪDA vārdam izskanēt un vienlaikus spodrinot nozares reputāciju. Paldies visiem par aktīvo un radošo gadu! Apsolu – nākamajā gadā mēs tempu nemazināsim. Lai arī kādi vēji pūstu, mēs turpināsim iesākto un vēl vairāk!”