Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA) aicina Latvijas Republikas Saeimu, lemjot par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, noteikt hipotekārā kredīta maksājumus kā attaisnotos izdevumus Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) aprēķinā, finansiālo ietekmi sedzot komercbankām paaugstināta uzņēmuma ienākuma nodokļa veidā. Šāds risinājums būtu optimāls un saprotams gan kredītņēmējiem, gan pašām kredītiestādēm, vienlaikus nepasliktinot mājokļu kredītu pieejamību nākotnē.

Augsto banku aizdevumu procentu likmju ietekmē aizvien vairāk mājsaimniecību vairs nevar atļauties jaunu un energoefektīvu mājokļu iegādi. Saskaņā ar nekustamo īpašumu konsultāciju kompānijas "Colliers" apkopoto informāciju ikmēneša kredītmaksājums par divu istabu dzīvokli jaunajā projektā kopš 2022.gada jūnija, kad aizsākās starpbanku procentu likmes (Euribor) kāpums, ir palielinājies par vidēji 300 eiro, savukārt ikmēneša kredītmaksājums par trīs istabu dzīvokli pieaudzis par vidēji 400 eiro. Banku procentu likmju kāpuma rezultātā ne tikai būtiski pieauguši ikmēneša procentu maksājumi par aizdevumu, tiem kļūstot nesamērīgiem pret mājsaimniecību ienākumem, bet palielinājušās arī prasības mājsaimniecību nepieciešamajam ikmēneša ienākumu līmenim.

"Lai saņemtu aizdevumu divu istabu dzīvokļa iegādei jaunajā projektā, mājsaimniecības kopējiem ikmēneša ienākumiem pašlaik jāsasniedz vismaz 2050 eiro jeb jābūt par 960 eiro lielākiem nekā 2022.gada jūnijā. Savukārt, lai saņemtu aizdevumu trīs istabu dzīvokļa iegādei jaunajā projektā, mājsaimniecībām pašlaik "jāpelna" vismaz 2865 eiro jeb par 1280 eiro vairāk nekā 2022.gada jūnijā. Tāpēc NĪAA biedru ieskatā atbalsta mehānismu izstrāde kredītņēmēju atbalstam ir būtiska, tomēr tā nedrīkstētu negatīvi ietekmēt mājokļu kredītu pieejamību," norāda NĪAA vadītājs Ints Dālderis

Kā optimālu risinājumu kā kredītņēmējiem, tā arī kredītiestādēm NĪAA ierosina paplašināt deklarējamo attaisnoto izdevumu, no kuriem iespējams atgūt valsts pārmaksāto IIN, klāstu, iekļaujot tajos arī hipotēkārā kredīta maksājumus. Tam būtu jābūt atsevišķam attaisnoto izdevumu grozam, diferencētam atkarībā no personas ienākumu līmeņa. Tādā veidā tiktu radīts visām pusēm saprotams mehānisms un netiktu pasliktināta jauno mājokļu pieejamība.

Mājokļu attītītāja "Bonava Latvija" valdes priekšsēdētāja Mareka Kļaviņa ieskatā, lai kompensētu radīto ietekmi uz paplašināto deklarējamo attaisnoto izdevumu klāstu, Saeimai un Finanšu ministrijai vajadzētu noteikt papildu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus kredītiestādēm, šādi iegūtos budžeta līdzekļus izmantot IIN atlaides nodrošināšanai hipotekāro kredītu maksātājiem.