Valdība otrdien atbalstīja mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2023.-2027.gadam, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piedāvājot risinājumus mājokļu pieejamības nodrošināšanai dažādu ienākumu līmeņu mājsaimniecībām. Pamatnostādņu mērķis ir veicināt kvalitatīvu mājokļu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, veicot ieguldījumus gan esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā, gan veicinot investīcijas jauna dzīvojamā fonda attīstībā.

Kā norāda Ekonomikas ministrijā (EM), kvalitatīvs mājoklis par pieņemamu cenu ir viena no iedzīvotāju pamatvajadzībām. Kvalitatīvu mājokļu pieejamība ir būtisks nosacījums ekonomikas attīstībai, tā ietekmē ne tikai mājsaimniecību labklājības līmeni un tautas ataudzi, bet arī darbaspēka mobilitāti, jaunu darbavietu veidošanu, pieeju ekonomiskās izaugsmes iespējām, nodrošinot vai liedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvi piedalīties darba tirgū, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai. Latvijas mājsaimniecības par mājokli netērē īpaši daudz salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, taču mājsaimniecību īpatsvars, kas saskaras ar sliktiem sadzīves apstākļiem, ir trīs reizes augstāks par Eiropas Savienības (ES) vidējo rādītāju. Iedzīvotāju zemais pirktspējas līmenis ir radījis situāciju, kad mājsaimniecībām nav pietiekamu finansiālu līdzekļu, lai uzturētu mājokli labā tehniskā stāvoklī, kas ir novedis pie novecojuša dzīvojamā fonda.

Problēmu pastiprina arī nepietiekama jauna dzīvojamā fonda būvniecība un neattīstītais īres tirgus. Lai nodrošinātu pietiekamu dzīvojamā fonda atjaunošanos, ik gadu būtu nepieciešams uzbūvēt 10 000 mājokļu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis preses konferencē pēc valdības sēdes norādīja, ka Latvija mājokļu jomā būtiski atpaliek no kaimiņvalstīm, kuras spēj uzrādīt daudz labākus rādītājus mājokļu būvniecībā, tostarp Igaunijā uzbūvē divreiz vairāk vairāk, bet Lietuvā uzbūvē trīsreiz vairāk mājokļu gadā. "Virzāmies uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vidējo rādītāju, un Latvijas gadījumā tie būtu 10 000 jaunu mājokļu gadā, kamēr šobrīd mums tie ir nedaudz virs 3 000 mājokļiem gadā," sacīja Valainis.

Ministrs norādīja, ka tuvākajos mēnešos taps konkrēts rīcības un finansējuma plāns, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Plānots, ka līdz 2027.gadam personu, kas reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā mājokļa jautājuma risināšanai, skaits samazināsies līdz 3 200. Kamēr 2018.gadā bija 7215 šādas personas. Paredzēts, ka 2027.gadā būs 32 800 ģimenes ar bērniem, kas saņēmušas atbalstu garantijas formā mājokļa iegādei vai būvniecībai, kā arī 9 000 jaunie speciālisti un Nacionālo bruņoto spēku karavīri, kas saņēmuši atbalstu garantijas formā. Tāpat plānots, ka no 2027.gada ekspluatācijā ik gadu tiks pieņemti 10 000 jaunu dzīvokļu. Vienlaikus, ņemot vērā identificētās vajadzības mājokļu jomā, kā arī ierobežoto publisko līdzekļu apjomu, tiek secināts, ka nosakāmi arī uzdevumi, kas skar nodokļu politikas pilnveidi un attiecīgi ir risināmi Nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā.