Tukuma novada pašvaldība rīko vairāku nekustamo īpašumu elektronisko izsoli, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā. Tiks izsolīts īpašums "Strēļi" Jaunsātu pagastā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 29 hektāru (ha) platībā. Zemes galvenais lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Sākumcena - 233 000 eiro, solis - 1 000 eiro, nodrošinājuma maksa - 23 300 eiro. Tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Pils ielā 4-1, Tukumā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1 ar platību 85,3 kvadrātmetri (m2), kopīpašuma kopīpašuma 853/5903 domājamās daļas no būves, kopīpašuma 853/5903 domājamās daļas no būves, kopīpašuma 853/5903 domājamās daļas no zemes. Sākumcena - 21 500 eiro, solis - 100 eiro, nodrošinājuma maksa - 2 150 eiro. Tāpat tiks izsolīts nekustamais īpašums "Murīši" Džūkstes pagastā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,19 ha platībā. Zemes galvenais lietošanas mērķis – lauksaimniecība. Izsoles dalībniekam jāatbilst likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta un 28.1 pantā noteiktajam darījuma subjektam, kas ir tiesīgs iegūt īpašumā nekustamo īpašumu. Sākumcena - 7 500 eiro, solis - 100 eiro, nodrošinājuma maksa - 750 eiro. Tiks izsolīts arī nekustamais īpašums Meža iela 6A, Smārdē, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,8615 ha platībā.

Visām minētajām izsolēm pretendenti var reģistrēties no piektdienas, 10.novembra, plkst.13 līdz 30.novembra plkst.23.59 vietnē "izsoles.ta.gov.lv".