Oktobrī Rīgā tika reģistrēti 1249 dažādu nekustamo īpašumu pirkšanas-pārdošanas darījumi. Tas ir vairāk nekā septembrī (1132 darījumi), bet mazāk nekā augustā (1390 darījumi).

Šādas svārstības pilnībā iekļaujas 2023. gadā vērojamajā ainā, kad vienā mēnesī darījumu skaits pieaug, nākamajā — samazinās, bet pēc tam līkne atkal virzās augšup. Noslēdzot 2023. gada pirmos desmit mēnešus, Latvijas galvaspilsētā īpašniekus ir mainījuši vidēji 1187 nekustamie īpašumi. Līdzīga ir arī Zemesgrāmatas jauno hipotēkas līgumu nostiprinājumu statistikas līkne: oktobrī to bija 920 (2023. gada labākais mēneša rādītājs), septembrī — 668, bet augustā — 860.

Rudens vidus ir iezīmējies ar pircēju aktivitātes samazināšanos Rīgas rajonā — šeit ir pārdoti 564 nekustamie īpašumi. Tas ir sliktākais mēneša rādītājs kopš šā gada februāra. Septembrī ir fiksēts 701 darījums, bet augustā — 676. Rīgas rajona jauno hipotēkas līgumu nostiprinājumu statistika pēdējos trīs mēnešos ir šāda: oktobrī — 330, septembrī — 364, augustā — 353.