Starptautiskajos finanšu tirgos valda uzskats, ka starpbanku Euribor procentu likmēm drīzāk vajadzētu samazināties, nevis palielināties. Tiek lēsts, ka to pieauguma varbūtība ir tikai 10 %. Savukārt iespēja, ka 2024. gada martā likmes samazināsies, ir divreiz lielāka. Šādas prognozes pauda Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Vienlaikus viņš norādīja, ka tirgus negaida būtisku Euribor likmes samazinājumu. Līdz 2024. gada septembrim varētu būt sagaidāma pazemināšanās par pāris bāzes soļiem (pa 0,25 %), bet ilgtermiņā likme varētu nostabilizēties 3 % līmenī.