2023. gada pirmajā pusē Latvijā samazinājās meža un lauksaimniecības zemes pirkuma darījumu skaits. Pēc uzņēmuma Latio datiem, darījumi ar mežu veikti par 46% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt darījumi ar lauksaimniecības zemi - par gandrīz 30%. Tomēr, neskatoties uz skaita samazinājumu, meža cirsmu cenas turpināja augt un sasniedza gandrīz 3 000 eiro par hektāru. Lauksaimniecības zemei augstākā vidējā cena fiksēta Kurzemē – 4 500 eiro par hektāru, zemākā - Latgalē (3 450 eiro par hektāru).