Saskaņā ar Eiropas Savienības Centrālās statistikas pārvaldes Eurostat apkopotajiem datiem par 2022. gadu, aptuveni divas trešdaļas (ap 66%) no visiem Latvijas iedzīvotājiem dzīvo dzīvokļos. 67,1% Latvijas iedzīvotāju pieder mājoklis, kas nav apgrūtināts ar kredītiem. Nedaudz vairāk kā 13% iedzīvotāju bija dzīvoklis vai māja, kas iegādāta, piesaistot kredītu, bet saistības netika izpildītas un kredīts netika atmaksāts. Īres sektora (ieskaitot pašvaldību mājokļus) īpatsvars bija nepilni 20% no kopējā dzīvojamā fonda. Bet tikai 7,7% dzīvokļu un māju tika izīrēti par tirgus cenu. Segments, kas Latvijā vēl nav guvis pienācīgu novērtējumu, ir rindu un dvīņu mājas (townhouse mājas, kā tās dēvē ASV un Eiropā). Ja Vecajā pasaulē šādā mājokļa formātā dzīvo vairāk nekā 18% iedzīvotāju, tad Latvijā -- nepilni 5%. Lai gan pats segments mūsu valstī pamazām attīstās.