Komercīpašumu konsultāciju pakalpojumu sniedzēja "Colliers" Baltijas valstu partneri apvienojušies uzņēmumā SIA "Colliers Baltic", informēja uzņēmuma pārstāvji. Kompānijā skaidro, ka "Colliers Baltic" izveidota, lai uzlabotu sadarbību visas Baltijas mērogā, strādājot ar vienotiem standartiem un veicinot padziļinātu integrāciju starp Baltijas komandām. "Colliers Baltic" pārstāvji norāda, ka tas veicinās reģiona dziļāku iekļaušanos plašākā "Colliers" globālajā tīklā. Jaunā īpašumtiesību struktūra ļaus uzņēmumam labāk izmantot kolektīvās priekšrocības.

"Colliers Baltic" vadošais partneris Deniss Kairāns skaidro, ka "Colliers Baltic", kurā visiem Baltijas partneriem pieder daļas, tika izveidota ar mērķi nodrošināt klientiem vienādi augsta līmeņa pakalpojumus visā reģionā. Šobrīd "Colliers Baltic" nodarbina vairāk nekā 120 profesionāļu un 2022.gadā ir sasniedzis kopējo apgrozījumu aptuveni astoņu miljonu eiro apmērā. Galvenās pakalpojumu jomas ir starpniecība mazumtirdzniecības, biroju un industriālajos segmentos, nomnieku un iznomātāju interešu pārstāvēšana, kapitāla tirgi, vērtēšana, izpēte un konsultācijas, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un tehnisko projektu vadība.