61,8% no Latvijas mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem tiek piemērota 6 mēnešu EURIBOR likme, 22,8% -- 3 mēnešu EURIBOR likme. Pārējiem kredītiem vai nu tiek pieskaitīta gada Euribor likme, vai arī aizdevums tiek izsniegts ar stabilu likmi.