Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajiem datiem 2022. gada sākumā valstī dzīvoja nedaudz vairāk par 1,875 milj. cilvēku. No tiem 1,182 miljoni ir latvieši. Tādējādi latviešu īpatsvars valsts populācijā ir sasniedzis 63%. Krievu tautības iedzīvotāju īpatsvars ir 24,2%, baltkrievu — 3,1%, ukraiņu — 2,2%, poļu — 1,9%, lietuviešu — 1,15%. Visu pārējo tautību iedzīvotāji veido 4,5% Latvijas iedzīvotāju.