Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi projektu atlasi 80 miljonu eiro finansējumam industriālo parku izveidei reģionos, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Projektus paredzēts īstenot Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" projektu iesniegumu atlases ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz 2023.gada 28.aprīlim, ieskaitot. Investīciju projektu iesniegumu atlases ietvaros kopējais Atveseļošanās fonda (AF) finansējums ir 80 miljoni eiro. Katram plānošanas reģionam konkursa sākumā pieejamais AF finansējums ir 20 miljoni eiro. Projekta iesnieguma minimālais AF finansējums ir 10 miljoni eiro, bet maksimālais AF finansējums ir 20 miljoni eiro.
Uz ES fondu atbalstu var pieteikties pašvaldības, tās izveidotas iestādes, speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vai pašvaldības kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī komersanti bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas.
Ar investīciju tiks atbalstīta jaunas industriālās teritorijas izveidošana vai esošās industriālās teritorijas attīstīšana, industriālo pieslēgumu ierīkošana, pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie industriālajām teritorijām un komercdarbības mērķiem paredzēto ražošanas ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana. Projektus varēs īstenot visā Latvijā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu.
Jau ziņots, ka valdība 30.augustā apstiprināja noteikumus, kas nosaka kārtību atbalsta sniegšanai industriālo parku attīstīšanai reģionos. Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos īstenošanas noteikumi izstrādāti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām un komersantiem nacionāla mēroga industriālo parku attīstīšanai reģionos, ārpus Rīgas plānošanas reģiona teritorijas. Tādējādi plānots piesaistīt cilvēkresursus un celt produktivitāti, sekmējot komercdarbības attīstību reģionos.
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzētas investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos. Atbilstoši plānā norādītajam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) sniegtā informācija par investīciju piesaisti reģionos, apliecina, ka investīciju piesaistē ir būtiska publiskā infrastruktūra.
Laika posmā no 2020.gada līdz 2021.gada pirmajam ceturksnim 31 pašvaldības piedāvājums investoriem ārpus Rīgas reģiona nav bijis veiksmīgs tieši infrastruktūras neatbilstības dēļ potenciālo investoru vajadzībām.
Atbilstošas infrastruktūras trūkuma dēļ 2019.-2020.gadā netika piesaistītas investīcijas aptuveni 170 miljonu eiro apmērā elektronikas, metālapstrādes, elektronikas, aviācijas un citās jomās, kas varētu radīt 1250 darbavietu.
LIAA sniegtā informācija par investīciju piesaisti liecina, 2020.gadā 51 komersants ir piesaistījis investīcijas 252,4 miljonu eiro apmērā un radījis 2893 jaunas darbavietas.
Pieņemtie noteikumi paredz sniegt atbalstu komersantu pieprasījumā balstītu industriālo parku un teritoriju attīstībai reģionos ārpus Rīgas plānošanas reģiona, tostarp industriālo pieslēgumu ierīkošanai, pievedceļu atjaunošanai vai ierīkošanai pie industriālajām teritorijām, kā arī komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to saistītās infrastruktūras attīstīšanai.