2022. gada 1. oktobrī beidzas Būvniecības likumā noteiktais astoņu gadu to dzīvojamo māju būvdarbu termiņš nodošanai ekspluatācijā, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra. Ja māja tā arī nebūs nodota ekspluatācijā, tad, sākot no gada pēdējā ceturkšņa, tai piemēros paaugstinātu īpašuma nodoklis - tas ir, 3% apmērā. Un tas būs tik ilgi, kamēr nemainīsies nekustamā īpašuma juridiskais statuss.