Euribor procentu likmes paaugstināšana varētu privātpersonu ikmēneša izdevumus kredītsaistību dzēšanai līdz gada beigām palielināt par 25-50 eiro. Šādu prognozi publiskojusi Luminor banka, kas analizēja iespējamās izmaiņas maksājumos, ja ņemts tele kredīts 50 000 un 100 000 eiro apmērā. Agādinājums: vēl 2022. gada 1. janvārī divpadsmit mēnešu Euribor (līdzīgi trīs un sešu mēnešu Euribor) bija negatīvs mīnus 0,5%, bet kopš aprīļa tas ir pārkāpis nulles atzīmei un pārliecinoši tuvojas plus 1%. Šī likme bija negatīva kopš 2015. gada, un tagad, lai ierobežotu inflāciju, Eiropa to paaugstina. Euribor ir Eiropas Banku federācijas izveidots indekss, kuru ņemot vērā, Eiropas bankas var cita citai aizdot līdzekļus. Euribor vēsturiskais rekords fiksēts 2008. gadā, kad peldošā procentu likme sasniedza 5,4%.

Tiek atzīmēts, ka, apzinoties Euribor pieauguma neizbēgamību, Luminor banka noteica Latvijas pieprasījuma pieaugumu pēc hipotekārajiem kredītiem ar fiksētām likmēm uz 5 gadiem.