Vien 11% Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotāju ir gatavi atvēlēt hipotēkas maksājumam vairāk nekā 500 eiro mēnesī. Uzņēmuma veiktajā aptaujā vairums respondentu (41%) atbildēja, ka viņiem pieņemamākā ikmēneša hipotekārā kredīta maksājuma summa ir līdz 300 eiro. 21% respondentu būtu ar mieru maksāt no 301 līdz 400 eiro mēnesī, 9% atbildēja, ka no 401 līdz 500 eiro. Ralfs Jansons, Domuss valdes priekšsēdētājs, norādīja, ka hipotekārais maksājums virs 300 eiro mēnesī ir pieņemams tiem, kas vēlas iegādāties augstvērtīgu mājokli un kuru ienākums ir virs 1000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Šajā aptaujā respondentiem uzdeva arī jautājumu par to, cik daudz viņi ir gatavi tērēt par mājokļa īri. Atbildot uz šo jautājumu, respondenti bija skopāki – puse mājokļa īrei bija gatavi tērēt līdz 300 eiro mēnesī, 13% - no 301 līdz 400 eiro. 28% nesniedza nekādu atbildi.