Līdz 2027.gadam AS Latvenergo vēja parku būvniecības projektos paredzējusi investēt līdz vienam miljardam eiro. Mārtiņš Čakste, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, apliecina, ka šis Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgais projekts mazinās mūsu valsts atkarību no Krievijas dabasgāzes. Daļa no minētajiem līdzekļiem nonāks infrastruktūras izveidei un pievedceļu izbūvei. Pirmā vēja parka būvniecību plānots uzsākt 2023. gadā. No 2024. gada Latvenergo šādus projektus īstenos kopīgi ar VAS Latvijas valsts meži.