Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi atbalsta programmu dabasgāzes katlu nomaiņai pret jaunām siltumenerģijas ražošanas iekārtām privātmājās, piedāvājot atbalstu līdz 15 000 eiro. Atbalsta programmā pieejamais kopējais finansējums ir 20 miljoni eiro. Ministrija paredzējusi, ka atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta - vienreizēja maksājuma - veidā pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas. Paredzēts, ka maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes izmaksām, nepārsniedzot noteiktas vienas vienības izmaksu likmi atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

Valdība ir vienojusies par atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieaugušo energoresursu cenu samazināšanai un to kompensēšanai. Viens no risinājumiem ir daudz plašāka atjaunojamo energoresursu iekārtu izmantošana enerģijas ražošanai pašpatēriņa nodrošināšanai mājsaimniecībās. VARAM izstrādātā atbalsta programma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurināmā iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām - biomasas granulu katli, siltumsūkņi, saules kolektori -, vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām.

Atbalsts tiks sniegts iedzīvotājiem, kuriem ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju jeb viena dzīvokļa māju, dārza māju, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju, lai tajā īstenotu plānotās aktivitātes.

Atbalsta programmā ir ietverts nosacījums atbalsta saņēmējiem, kā arī dzīvojamām mājām. Par vienu dzīvojamo māju varēs iesniegt vienu projekta iesniegumu.