45% daudzstāvu māju dzīvokļu īpašnieku, lemjot par apsaimniekošanas uzņēmuma izvēli, to dara, pamatojoties uz zemāko cenu un pat neiedziļinoties, kādi pakalpojumi tiks iekļauti rēķinos. Šādi dati iegūti aptaujas laikā, ko bija pasūtījis apsaimniekošanas uzņēmums Hagberg. Un izrādījās, ka tikai 30% aptaujāto ir apmierināti ar pakalpojumiem, ko viņi saņem no daudzdzīvokļu māju apkalpojošajiem uzņēmumiem. 35% aptaujāto, atbildot uz jautājumu par apsaimniekošanas uzņēmumiem, neradās nekādas emocijas – viņi par to pat nedomā. Hagbergs informēja, ka saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmas datiem Rīgā namu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz 294 juridiskas personas, taču lielākā daļa nodarbojas tikai ar savu nekustamo īpašumu.