Maksimālā likme par zemes piespiedu nomu nepārsniegs 4% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Šādu lēmumu galīgajā lasījumā pieņēmusi Latvijas Saeima. Iepriekš maksimālā zemes piespiedu nomas likme, ko zemes īpašnieki, uz kuru zemes padomju laikā bija uzbūvētas daudzdzīvokļu ēkas, varēja prasīt no dzīvokļu īpašniekiem, bija 6%. Likumā minēts, ka puses var vienoties arī par citu maksājumu un izdarīt to rakstveidā. Ja savstarpēji nevar vienoties, tad maksimālā likme nevar pārsniegt 4%. Kopējais maksājums nevar būt mazāks par 50 eiro.