Pilnsabiedrība B.S.L. Infra projekta Rail Baltica dzelzceļa stacijas un saistītās infrastruktūras starptautiskajā lidostā „Rīga” izbūvi turpina vairākās zonās, veicot pāļu urbšanas darbus un drīzumā uzsākot ārējo komunikāciju un ceļu izbūvi. Izbūves darbu laikā netiks traucēta lidostas darbība un tiks nodrošināta brīva piekļuve lidostai.

Saskaņā ar projektu patlaban turpinās testa pāļu urbšanas darbi, kam sekos pāļu testēšana. Statiskās slogošanas testa slodze tiks pielikta cikliski un pārsniegs 1200 t, kas Latvijas apstākļiem, īpaši statiskai slogošanai, ir ļoti reti pielietots, un būs nopietns izaicinājums arī būvniekam. Papildus tam, testa laikā pāļa dzelzsbetona ķermenī dziļumā līdz 32 metriem tiks uzmērīti materiāla spriegumi, kas ļaus precīzi noteikt pāļu nestspēju un mijiedarbību ar apkārtējo grunti, un prognozēt pāļu darbu zem projekta slodzēm. Pēc testa slodžu veikšanas tiks uzsākta pāļu būvniecība.
Kā norāda pilnsabiedrība B.S.L. Infra pārstāvis Juris Frīdmanis: “Esam gandarīti, ka ir panākta vienošanās ar visām iesaistījām pusēm, par būvlaukuma nodošanu VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” piederošajā teritorijā, lai turpinātu būvdarbus vairākās zonās. Pēc būvlaukuma pārņemšanas un darbu veikšanas projekta saskaņošanas paralēli pāļu darbiem varam uzsākt ārējo komunikāciju un pievadceļu izbūves darbus”.
Tuvākā mēneša laikā pilnsabiedrība B.S.L. Infra plāno uzsāk jaunu pievadceļu izbūvi aptuveni 900 m garumā, zonā starp esošo Ziemeļu ielu un Muzeju ielu un starp esošo autoceļu P133 un Torņa ielu. Pievadceļu izbūves vajadzībām tiks uzsākti zemes darbi un lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve.
Paralēli plānots uzsākt vairāku jaunu inženierkomunikāciju izbūvi apkārt paredzētajam terminālim, kas ļaus likvidēt esošās komunikācijas jaunizbūvējamā termināļa zonā un uzsākt pāļu izbūves darbus. Vienlaicīgi tiks uzsākta elektroapgādes, vājstrāvu, sakaru, ūdens un kanalizācijas tīklu, kā arī siltumtīklu izbūve.
Uzbūvējot jaunu pievadceļu lidostai, tas ļaus paplašināt būvlaukumu, kas būs ievērojami lielāks nekā patlaban. Lai netraucētu lidostas darbu, kā arī piekļuvi lidostai, visi būvdarbi ir plānoti posmos. Kā pirmā posma noslēdzošais darbs būs stacijas termināļa ēku: nesošās konstrukcijas, karkasu izbūve.

Par B.S.L. Infra

Pilnsabiedrība B.S.L. Infra ir projekta Rail Baltica dzelzceļa stacijas un saistītās infrastruktūras starptautiskajā lidostā „Rīga” izbūves realizētājs. Personu apvienību veido Austrijas uzņēmums Swietelsky AG un Latvijas būvniecības uzņēmumi - ceļu būves firma SIA Binders un viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas specializējies daudzfunkcionālu objektu būvniecībā AS LNK Industries. Rail Baltica projekts starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā būs pirmais ātrgaitas dzelzceļa un avio savienojuma centrs Baltijā. Būvniecības darbus pilnsabiedrība B.S.L. Infra plāno veikt secīgi, piecos posmos – līdz 2025. gada decembrim.

Par projektu

Pirmais darbu posms – Rail Baltica dzelzceļa stacijas termināla, piebraucamo ceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras izbūve - būs jāpaveic līdz 2023. gada martam/aprīlim.

Būvniecība notiek, pamatojoties uz atklātā starptautiskā konkursa uzvarētāja – trīs valstu uzņēmumu apvienības PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija)) – projektu. Būvuzraudzību veic personu apvienība, kas sastāv no SIA Forma 2 (Latvija) un Prointec S.A.U. (Spānija).

Šī projekta finansējumu 81-85% robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu – Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir LR Satiksmes ministrija.