Rīgas brīvostas pārvalde 18.oktobrī plāno izsolīt tai piederošu nekustamo īpašumu, kas atrodas brīvostas teritorijā, Krievu salā, Zilā ielā, nomas un apbūves tiesības, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pirmais objekts, ko Rīgas brīvostas pārvalde iecerējusi izsolīt, ir piestātne KRS-3 ar piegulošo zemes platību 6035 kvadrātmetru platībā. Izsoles sākuma cena ir 303 095,95 eiro, kas ir vienāda ar piestātnes gada nomas maksu. Izsoles solis ir 3030 eiro. Tāpat plānots izsolīt 20,4924 hektāru zemes gabala izmantošanas iespējas. Izsoles sākumcena ir 444 685,08 eiro, kas ir vienāda ar maksu par apbūves tiesībām gadā. Izsoles solis ir 4446 eiro. Izsoles uzvarētājam nekustamajā īpašumā būs jāveic ar ostas funkcijām saistītu komercdarbību. Pieteikumus dalībai izsolēs var iesniegt līdz 1.oktobrim.