No 1.jūlija Latvijā tiek mainīts apmērs valsts nodevai, kas jāmaksā, reģistrējot dzīvokļa īpašumtiesības zemesgrāmatā. Iepriekš fiziskajai personai piemēroja valsts nodevu 2% apmērā no pirkuma cenas, tagad tā ir 1,5%. Juridiskajām personām nodevas samazinājums ir vēl būtiskāks – iepriekš bija 6%, tagad 2%.