Saskaņā ar portālā Riga.lv atrodamo informāciju Rīgā iedzīvotājus skaits pagājušajā gadā bija 704 476 cilvēki. No tiem 93 % dzīvo daudzdzīvokļu mājās, 5 % individuālās mājās un vēl 2 % — rindu un dvīņu mājās. Uz katru galvaspilsētas iedzīvotāju − vidēji 28,5 kvadrātmetri dzīvojamās platības. No pētījuma izriet, ka 14 % rīdzinieku dzīvo daudzdzīvokļu ēkās, kas uzbūvētas līdz 1918.gadam, 6 % — laikposmā no 1919. līdz 1945.gadam, 72 % — laikposmā no 1946. līdz 1990.gadam un 8 % — pēc 1991.gada uzbūvētajās mājās.