Vien nedaudz vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju ir apdrošinājuši savu mājokli. Šādi dati iegūti SEB bankas veiktajā aptaujā. 30% respondentu atzinās, ka esot apdrošinājuši mājokli tikai tādēļ, ka tas ir obligāts hipotekārā kredīta nosacījums. Interesantas atbildes respondenti snieguši uz jautājumu ”Kādēļ jūs neapdrošināt savu mājokli?” 31% respondentu paziņoja, ka viņiem nav laika iedziļināties dažādajos apdrošināšanas kompāniju piedāvājumos. 25% respondentu uzskatīja, ka tas ir pārāk dārgi. 20% pauda šaubas par to, vai negadījumā viņi saņems atlīdzību. Gandrīz tikpat liela respondentu daļa atbildēja, ka viņiem nav īpašuma, ko apdrošināt, bet 8% bija pārliecināti, ka ar viņu mājokli nekas neatgadīsies.

Saskaņā ar SEB bankas statistiku visbiežākie apdrošināšanas gadījumi ir saistīti ar ūdensvadu noplūdēm (puse no visiem gadījumiem), kā arī ar vandālismu, zādzībām, dabas stihijām un elektrības padeves pārtraukumiem.