Tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs ir uzsācis viesnīcas Ekes Konvents elektronisko izsoli, viesnīca atrodas Vecrīgā, Skārņu ielā 22. Izsolē piedāvātais nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (tā kopplatība 251 kvadrātmetrs), uz kura atrodas trīsstāvu ēka. Izsoles sākumcena – 497 000 eiro, izsoles solis – 25 000. To noslēgs 2021.gada 7. janvārī. Kopš ēkas uzbūvēšanas 1435.gadā, tai ir veidojusies bagāta vēsture.