Latvijas Universitāte rīko atkārtotu izsoli savam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Jūrmalas gatvē 76. Runa ir par pievilcīgu un plašu teritoriju 7,88 hektāru platībā, kā arī par desmit uz tās esošām ēkām. To kopplatība ir 21 287,5 kvadrātmetri: 3 621 kvadrātmetrs – augstskolas ēkas platība, 2 364 kvadrātmetri – dienesta viesnīcas platība, 12 285 kvadrātmetri – mācību un laboratoriju korpusa platība … Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole jau ir sākusies, un piedāvājumi no potenciālajiem pircējiem tiek pieņemti līdz 10.novembrim (ieskaitot). Objekta sākotnējā cena ir 3,688 miljoni eiro. Pārrēķinot uz zemes gabala vienu vienību, tie ir 46,7 eiro par kvadrātmetru. Izsoles organizētāji runā par lieliskām biznesa iespējām, kuras pircējiem piedāvā zemes gabals: uz tā var uzbūvēt lielu jaunbūvi, kuras platība nepārsniedz 70 000 kvadrātmetru.
Izsolē iegūtos līdzekļus Latvijas Universitāte plāno novirzīt sava Akadēmiskā centra būvniecības turpināšanai.