No 2.oktobra starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu ir iekļauti to profesiju sarakstā, kuru darbības likumīgai turpināšanai tagad ir nepieciešama civiltiesiskā apdrošināšanas polise. Tās noteiktais minimālais limits - 50 000 eiro gadā. Valsts ieņēmumu dienesta dati: 2018.gada nogalē Latvijā bija 1 612 oficiālo aģentu vai starpnieku darījumos ar nekustamo īpašumu.