No 2020. gada janvāra līdz martam Latvijā tika izsniegta 411 atļauja jaunu privātmāju celtniecības uzsākšanai. Saskaņā ar apstiprinātajiem projektiem jaunbūvju kopējā platība būs 97 000 m2. Izrādās, ka topošo privātmāju vidējā platība būs 236 m2.