Latvijā noteiktās ārkārtējās situācijas otrais mēnesis radīja darījumu skaita samazināšanos Latvijas nekustamā īpašuma tirgū. Līdz ar to Rīgas zemesgrāmatā aprīlī fiksēti 772 pirkuma līgumi, kas ir par 37,3% mazāk nekā martā (1 231 līgums). Gandrīz tādā pašā līmenī (36%) krituši arī zemesgrāmatā iesniegtie lūgumi par jaunu hipotekāro līgumu nostiprināšanu. Rīgas rajonā reģistrēti par 34,7% mazāk pirkuma līgumu (aprīlī – 434, martā – 655) un par 39,4% mazāk lūgumu par jaunas hipotēkas nostiprināšanu (237 un 391 attiecīgi). Daugavpilī tirgus aktivitāte ir kritusies mazāk – par 18,2% (271 un 335). Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas rādītāji (vērā tiek ņemta Liepājas un Ventspils statistika) atbilst galvaspilsētas skaitļiem – mīnus 37,1% darījumu (298 un 474). Vispārējo tendenču ietvaros Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatas rādītāji ir mīnus 37% (463 un 735) un Vidzemes rajona tiesas – mīnus 36,3% (358 un 562).
Latvijā aprīlī Covid-19 dēļ bija izveidojušies vairāki apstākļi, kas traucēja nekustamā īpašuma tirgus normālu darbību. Galvenie no tiem – vispārējais negatīvais informācijas fons, biznesa atrašanās dīkstāvē, zemesgrāmatu nodaļu slēgšana, ierobežojumi banku filiāļu darbā …