Sākot no 2020.gada 1.janvāra, Latvijā visos mājokļos ir jāuzstāda dūmu detektori, kas reaģē gan uz dūmiem, gan uz ugunsgrēku. Latvijas Apdrošinātāju asociācija ir paziņojusi, ka, ka nebūs izpildīta šī prasība, nevienam dzīvoklim un mājai netiks pārdota apdrošināšanas polise.