"Attīstības finanšu institūcija Altum uzņēmumiem un iestādēm, kas vēlas veikt energoefektivitātes uzlabojumus, no šodienas piedāvās aizdevumus nedzīvojamo ēku jaunbūvei vai renovācijai, aģentūru LETA informēja Altum pārstāvji.

Viena projekta realizācijai būs pieejams finansējums līdz 2,85 miljoniem eiro, paredzot 15% paša uzņēmuma līdzdalību. Kopējais Altum finansējums šīm energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātēm ir 30 miljoni eiro.

Altum aizdevums būs pieejams gan privātiem uzņēmumiem, gan valsts un pašvaldības uzņēmumiem, kuri vēlas nodrošināt pakalpojumus būtiski energoefektīvākā ēkā - birojā, noliktavā, ražotnē, viesnīcā, veikalā u.c. Būtiskākais, lai plānotās energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes atmaksājas, ļauj ietaupīt izdevumus un ilgtermiņā veicina arī peļņu.

"Latvijā ir liels biroju telpu un industriālo ēku pieprasījums, vienlaikus ir pietiekams daudzums nedzīvojamo ēku, kurām ir nepieciešama rekonstrukcija, lai tās būtu energoefektīvas un saimnieciskajā darbībā efektīvi izmantojamas. Līdz ar to šis jaunais piedāvājums atsevišķi vai kombinācijā ar citiem Altum finanšu instrumentiem energoefektivitātes paaugstināšanā veicinās uzņēmumu finansiālos un reputācijas ieguvumus, kā arī sniegs acīmredzamu ieguldījumu klimata problēmu risināšanā," sacīja Altum Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs Edgars Kudurs.

Viņš piebilda, ka interese veikt energoefektivitātes uzlabojumus pieaug gan privāto uzņēmumu, gan valsts un pašvaldību iestāžu sektorā. "Šobrīd jau vairāk nekā 30 dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem ir piešķirts mūsu "zaļais" finansējums kopumā 15 miljonu eiro apmērā. Aiz šīm investīcijām stāv samazināts enerģijas patēriņš, kas rezultējas gan finansiālā ieguvumā, gan augošā konkurētspējā un "zaļākā" saimniekošanā, kas ir tikpat būtiski kā finansiālie ieguvumi. Uzņēmējdarbība visā pasaulē ietekmē globālos klimata procesus, līdz ar to ikvienam ir jādomā, kā gudri izmantot ilgtspējīgus risinājumus un tādējādi būt sociāli atbildīgi," sacīja Kudurs.

Finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātēm ir pieejams vairākās Altum programmās un izmantojot dažādus finansējumu avotus. Valsts atbalsta programmās pieejamais finansējums uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, tostarp energoservisa kompānijām (ESKO) ir pieejamas pateicoties Altum "zaļo" obligāciju emisijā iegūtajiem finanšu resursiem 20 miljonu eiro apmērā. Savukārt grants energoefektivitātes projektu izstrādei ir piešķirts Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Komisijas projekta Horizon 2020 ietvaros.

Altum ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. Altum 40% akciju turētājs ir Finanšu ministrija, 30% akciju turētājs - Ekonomikas ministrija un 30% akciju turētājs - Zemkopības ministrija. Altum obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Riga parāda vērtspapīru sarakstā.