Komercreģistrā kompānijas nosaukuma maiņa iegrāmatota piektdien, liecina "Firmas.lv" dati. Kompānijas jaunajā nosaukumā izmantots latīņu valodas vārds, kas nozīmē - "valdītājs". "Possessor" ir lielākais Latvijas valstij piederošo kapitāldaļu pārvaldītājs, kura faktiskā valdījumā ir valsts kapitāldaļas 20 uzņēmumos. Uzņēmuma portfelī ir arī vairāk nekā 1000 privatizējami vai atsavināmi nekustamā īpašuma objekti un zemesgabali vai to domājamās daļas. "Possessor" sākotnēji tika izveidots, lai īstenotu valsts īpašuma centralizētu privatizāciju. Laika gaitā "Possessor" deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu loks ir būtiski paplašinājies, papildinot to ar valsts zemes, dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizāciju un atsavināšanu, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, valsts kapitāldaļu pārvaldīšanu un atsavināšanu, kā arī problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Ņemot to vērā, tika nolemts mainīt kapitālsabiedrības nosaukumu, lai precīzāk atspoguļotu pašreiz veicamo uzdevumu kopumu un uzņēmuma stratēģiskos mērķus, klāstīja kompānijā.

Tāpat kompānijā norādīja, ka kopš 1994.gada "Possessor" portfelī ir bijuši gandrīz 2600 valsts uzņēmumu. Tostarp īstenota ne tikai to pārdošana, bet arī uzņēmumu reorganizācija ar sekojošu akciju pārdošanu publiskajā piedāvājumā, veikta nodokļu pamatparādu kapitalizācija, uzņēmumu denacionalizācija, kā arī likvidācija. Tāpat īstenota noma ar izpirkumu, un realizēta zemkopības uzņēmumu privatizācija pēc speciālajiem likumiem. Šajā laika periodā "Possessor" kopējie ieņēmumi ir bijuši 2,7 miljardi eiro, tostarp publiskajā akciju piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem pārdotas uzņēmumu akcijas 1,5 miljardu eiro vērtībā, no kuriem privatizējamo uzņēmumu darbiniekiem pārdotas akcijas 39,6 miljonu eiro vērtībā.

Kompānijā arī atzīmēja, ka turpmākā "Possessor" darbība vidējā termiņā būs fokusēta uz valsts īpašumu atsavināšanu, sākto privatizācijas procesu pabeigšanu un profesionālas valsts aktīvu pārdošanas platformas attīstīšanu, turpinot pārvaldīt publiskas personas kapitāldaļu portfeli.