Ministru kabinets otrdien lēma mājokļu atbalsta programmas nodrošināšanai šim gadam papildus pārdalīt 1,02 miljonus eiro. Ekonomikas ministrijā (EM) informēja, ka uz šā gada 1.jūliju ārzemnieki budžeta programmā "Ekonomikas attīstības programma" ir veikuši 818 iemaksas par pirmreizējām un atkārtotām termiņuzturēšanās atļaujām 2 103 324 eiro apmērā. Tiesa, izmantošanai ir pieejami tikai tie budžeta programmas kontā ieskaitītie finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajos aktos uzturēšanās atļauju jomā noteiktajiem nosacījumiem ir uzskatāmi par neatmaksājamiem ārzemniekam vai viņa mantiniekam. Saskaņā ar EM veikto aprēķinu, no ārzemnieku veiktajām iemaksām programmā, izmatošanai ir pieejami finanšu līdzekļi 1 176 286 eiro apmērā. Minētais finansējums ļautu šā gada rudenī piešķirt jaunas garantijas ģimenēm ar bērniem kopumā 4,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši "Altum" prognozēm, papildus finansējuma ietvaros tiks atbalstītas vismaz 510 ģimenes ar bērniem.