Tieslietu ministrijas izstrādāto jauno nekustamo īpašumu kadastra vērtības noteikšanas noteikumu ieviešana tiks pārcelta no 2020. uz 2021.gadu. To paredz Ministru kabinetā iesniegtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Grozījumu ieviešanu nepieciešams pārcelt gan tādēļ, ka nepieciešams veikt pārveidojumus Valsts nekustamo īpašumu kadastra sistēmas programmnodrošinājumā, gan vēloties izmantot jaunās kadastra datubāzes izveidošanai informāciju par reāliem darījumiem, kas noslēgti laika posmā no 2017. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 1.jūlijam. Kadastrālā vērtība Latvijā tiek izmantota kā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas bāze.