Rīgas dome cer izsolīt Krasta ielā 91 esošu īpašumu, kura kopējā vērtība noteikta 860 000 eiro apmērā, ziņo Rīgas pašvaldības Īpašuma departaments. Īpašums sastāvs no zemesgabala 15 697 kvadrātmetru platībā, šautuves ēkas 3328 kvadrātmetru platībā un šķūņa - 58 kvadrātmetru platībā. Šautuves ekspluatācija uzsākta 1971.gadā, bet šķūņa - 1980.gadā. Īpašums atrodas Maskavas forštates apkaimē, Daugavas attekas "Kojusalas grāvis" krastā. Kā norāda departamentā, tam ir ērta piekļūšana no Krasta ielas, kas ir ar labi attīstītu sabiedriskā transporta tīklu un aktīvu transporta plūsmu. Zemesgabalā izvietota elektrisko tīklu gaisvadu līnija, ūdensvads un SIA "Lattelecom" elektrisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievads.
Nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas un zemesgabala daļa 300 kvadrātmetru platībā līdz 2049.gadam tiek iznomāta, bet 2000 kvadrātmetri no šautuves ēkas līdz 2049.gadam ir nodoti apakšnomā. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, bet pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030.gadam apstiprināšanas, tas būs jauktas centra apbūves teritorijā. Tas nozīmē, ka tur iespējams būvēt savrupmājas, rindu ēkas, dzīvokļu namus, birojus, kultūras iestādes, sporta ēkas un citas būves.
Īpašuma vērtība noteikta 860 000 eiro apmērā, bet izsoles solis būs 9000 eiro. Pieteikties izsolei var līdz 23.maijam. Izsole notiks 31.maijā.