Saskaņā ar Eiropas Statistikas biroja rīcībā esošajām ziņām 2018. gada pēdējā ceturksnī Latvijā ir fiksēts Eiropā otrais lielākais mājokļu cenu kāpums — 11,8 % gadā. Augstāks rādītājs ir fiksēts tikai Slovēnijā (+18,2 %). Mūsu kaimiņvalstīs šis rādītājs ir šāds: Lietuvai — 7,4 %, bet Igaunijai — 5,7 %.