Latvijas sabiedrība joprojām nepietiekami kritiski vērtē ar nekustamo īpašumu saistītos riskus un cenšas ietaupīt uz to apdrošināšanas rēķina. Saskaņā ar apdrošināšanas kompānijas Balta speciālistu rīcībā esošo informāciju turpat 68 % dzīvokļu un privātmāju nav apdrošināšanas polišu. Jāpiebilst, ka šo īpašumu īpašniekiem vairumā gadījumu nav arī finanšu līdzekļu, kas tiem ļautu atjaunot īpašumus, ja ar to kaut kas notiktu.