Latvijas mājsaimniecības tērē mājokļa uzturēšanai 13,4 % savu ienākumu. Absolūtā izteiksmē tie ir 150 eiro mēnesī. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošajām ziņām tas ir par 8,8 % vairāk nekā 2017.gadā. Turklāt Rīgā mājokļa uzturēšanai tiek tērēti vidēji 170 eiro/mēn., Pierīgā — 183 eiro/mēn., Zemgalē — 139 eiro/mēn., Kurzemē — 125 eiro/mēn., Vidzemē — 124 eiro/mēn., Latgalē — 98 eiro/mēn.