Lai sakrātu hipotekārā kredīta piešķiršanai nepieciešamās pirmās iemaksas summu (tā atbilst 15 % no iecerētā pirkuma summas), Rīgas iedzīvotājiem ir jāatliek šim nolūkam mēnešalga 21,4 mēnešus. Šādi dati minēti Swedbank sagatavotajā Mājokļa pieejamības indeksā. Indeksa rādītājā ir 177,2 punkti, un tas nozīmē, ka Latvijas galvaspilsētā to mājsaimniecību, kuru locekļi saņem statistiski vidējo algu (1333 eiro/mēn.) un vēlas nopirkt dzīvokli 55 m² platībā, ienākumi par 77,2 % pārsniedz līmeni, kas nepieciešams, lai hipotekārā kredīta dzēšanai izmantotu ne vairāk par 30 % savas algas.