Rīga, 9.janv., LETA. Izsludināta maksātnespējīgajai AS "KVV Liepājas metalurgs" piederošās būves un kustamās mantas pirmā izsole ar augšupejošu soli, liecina maksātnespējas procesa administratores Vitas Dikas paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Izsludināta "KVV Liepājas metalurgam" piederošā nekustamā īpašuma, kas sastāv no būves Brīvības ielā 92C, Liepājā, un "KVV Liepājas metalurgs" piederošās kustamās mantas kā lietu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinēji ir hipotekārie kreditori AS "Citadele banka", SIA "FeLM", AS "SEB banka", Valsts ieņēmumu dienests un citi "KVV Liepājas metalurga" kreditori. Lietu kopības sastāvu un izsoles sākumcenu (sertificētu vērtētāju noteikta mantas piespiedu pārdošanas vērtība) veido: ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no būves Brīvības ielā 92C ar sākumcenu 127 300 eiro, divi auto svari ar izsoles sākumcenu 10 600 eiro katram, buka celtnis ar izsoles sākumcenu 19 800 eiro, buka celtnis ar divām konsolēm, kura izsoles sākumcena ir 41 000 eiro. Lietu kopības novērtējums un izsoles sākumcena ir noteikta 209 300 eiro. Izsoles solis ir noteikts 2100 eiro apmērā. Izsoles cenas daļa, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles cenas daļa, kas attiecas uz kustamo mantu, ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Izsole sākās trešdien plkst.13, izsole tiks slēgta 8.februārī plkst.13.